Desimaltall multiplisert med desimaltall - Multiplikasjon og divisjon - Radius 6

Radius 6 - Selvstudium