25 % - det samme som en firedel - Prosent - Radius 6

Radius 6 - Selvstudium