Multiplikasjon som gjentatt addisjon - Desimaltall - Radius 6

Radius 6 - Selvstudium