Multiplikasjon ved å dele opp tallene - Hoderegningsstrategier - Radius 6

Radius 6 - Selvstudium