Radius 6 - Multiplikasjon ved å dele opp tallene

Radius 6

Multiplikasjon ved å dele opp tallene