Faktor 10 - Feilkilder i statistikk

Faktor 10

Feilkilder i statistikk