Bruk av formler til problemløsing - Romgeometri og massetetthet - Faktor 10

Faktor 10 - Selvstudium