Faktor 10 - Volumet og arealet av overflaten til en kule

Faktor 10

Volumet og arealet av overflaten til en kule