Volumet og arealet av overflaten til en kule - Romgeometri og massetetthet - Faktor 10

Faktor 10 - Selvstudium