Speiling ved hjelp av passer og linjal - Geometri og beregninger - Faktor 10

Faktor 10 - Selvstudium