Faktor 10 - Speiling ved hjelp av passer og linjal

Faktor 10

Speiling ved hjelp av passer og linjal