Faktor 10 - Speiling ved hjelp av et koordinatsystem

Faktor 10

Speiling ved hjelp av et koordinatsystem