Trekanter med vinkler på 30, 60 og 90 - Geometri og beregninger - Faktor 10

Faktor 10 - Selvstudium