Rettvinklet, likebeint trekant - Geometri og beregninger - Faktor 10

Faktor 10 - Selvstudium