Innsetting av tall i formler og uttrykk - Tall og algebra - Faktor 10

Faktor 10 - Selvstudium