Multiplikasjon av to parentesuttrykk - Tall og algebra - Faktor 10

Faktor 10 - Selvstudium