Problemløsing ved hjelp av tabell - Tall og algebra - Faktor 10

Faktor 10 - Selvstudium