Relativ frekvens og prosent - Statistikk og sannsynlighetsregning - Faktor 9

Faktor 9 - Selvstudium