Multiplikasjon og divisjon av potenser - Tall og tallforståelse - Faktor 9

Faktor 9 - Selvstudium