MMM's 1T (Aschehoug) - Selvstudium

Matematikk 1T

På denne siden finne du undervisningsvideoer og enkle oppfølgingsspørsmål for hele matematikkfaget 1T. (Utledning av abc-formelen, utledning av den deriverte vha definisjonen samt behandling av rotfunksjoner ligger foreløpig ikke ute). Temaene er lagt ut etter kompetanseområdene i læreplanen, men vi har undervist etter Aschehougs matematikklæreverk mens vi utviklet kurset. All teori og eksempler har vi hentet fra eget hode eller fra ndla.no
 
Våre elever har brukt iPad med flere forskjellige apper som digitalt hjelpemiddel. Vi har brukt Geogebra for iPad, Pocket CAS, og FreeGraphCalc. De fleste videoene som omhandler bruk av digitale hjelpemidler vil likevel i varierende grad være overførbare til pc-elever.


NB! Filmene er ikke kvalitetssikret på annen måte enn av oss tre. Du vil nesten helt sikkert kunne finne feil i filmene akkurat som i en vanlig skoletime. Vær derfor kritisk til det du får servert, akkurat som du er i klasserommet. Filmene er laget for våre elever, men andre elever kan sikkert ha nytte av dem også. Oppdager du feil i videoene blir vi glade for tilbakemelding slik at vi kan få rettet det opp.

 
Trenger du hjelp?
Meld deg inn i kursets gruppe på facebook.
 
 
Lykke til!
 
Mvh
MMM
 
Marianne Tysvær Løkkevik, Martine T. Engø-Monsen og Mona Methi Landstad

MMM's 1T (Aschehoug) - Selvstudium

Registrer meg
Registrer deg hvis du vil ta vare på det du har gjort.

Matematikk 1T

På denne siden finne du undervisningsvideoer og enkle oppfølgingsspørsmål for hele matematikkfaget 1T. (Utledning av abc-formelen, utledning av den deriverte vha definisjonen samt behandling av rotfunksjoner ligger foreløpig ikke ute). Temaene er lagt ut etter kompetanseområdene i læreplanen, men vi har undervist etter Aschehougs matematikklæreverk mens vi utviklet kurset. All teori og eksempler har vi hentet fra eget hode eller fra ndla.no
 
Våre elever har brukt iPad med flere forskjellige apper som digitalt hjelpemiddel. Vi har brukt Geogebra for iPad, Pocket CAS, og FreeGraphCalc. De fleste videoene som omhandler bruk av digitale hjelpemidler vil likevel i varierende grad være overførbare til pc-elever.


NB! Filmene er ikke kvalitetssikret på annen måte enn av oss tre. Du vil nesten helt sikkert kunne finne feil i filmene akkurat som i en vanlig skoletime. Vær derfor kritisk til det du får servert, akkurat som du er i klasserommet. Filmene er laget for våre elever, men andre elever kan sikkert ha nytte av dem også. Oppdager du feil i videoene blir vi glade for tilbakemelding slik at vi kan få rettet det opp.

 
Trenger du hjelp?
Meld deg inn i kursets gruppe på facebook.
 
 
Lykke til!
 
Mvh
MMM
 
Marianne Tysvær Løkkevik, Martine T. Engø-Monsen og Mona Methi Landstad