Matematikk R1 (Sinus)

Derivasjon av et produkt (produktregelen)