Per Husums Fys1 (Ergo) - Selvstudium

Fysikk 1

Dette er et nettsted der du kan se videoer som gjennomgår teori og eksempler fra de fleste emner i kurset Fysikk 1 i videregående skole. Noen ganger kan du teste deg selv om du har fått med deg det vesentlige i videoen ved å ta en quiz. Inndelingen i kapitler er omtrent det samme som i læreboken Ergo fra Aschehoug, da dette er det vi bruker ved vår skole. Eksemplene er litt forskjellige fra læreboken. Noen steder har jeg regnet feil, og det blir som i en vanlig time. Der det er feil, markeres i rødt under videoen, og det rettes opp i doc-filen til videoen.

Trenger du hjelp?
Meld deg inn i kursets gruppe på facebook.


Når du ser en video, bør du notere det som gjennomgås. Da husker og forstår du bedre det tema som behandles. Dette blir omtrent som i en vanlig fysikktime. Hvis det enkelte ganger går for fort, kan du spole et par minutter tilbake, og få forklaringen en gang til. Etter å ha sett en video, bør du se over dine notater og repetere for deg selv hva denne videoen egentlig handlet om. Deretter må du få regnet noen enkle oppgaver. Dette er nødvendig for å forstå og huske emnet. 

Mange foretrekker å se en video i større fart (150% eller 200%), og dette kan du godt prøve. Spesielt når man repeterer foran en prøve eller til eksamen, kan dette være effektivt. Hvis vi regner at et skoleår skal ha samme lengde som et vanlig arbeidsår, skal det totale arbeidet med et fag som har 5 timer per uke, være ca. 280 klokke timer (ikke skoletimer på 45 minutter). De ca. 150-160 videoer jeg har her i Fysikk1, tar tilsammen kanskje 50 klokketimer, eller altså i underkant av 20% av den totale arbeidstiden til faget. Å lese i læreboken, regne oppgaver og prøve å huske mye av stoffet vil være resten av tiden.Lykke til med et spennende fag!

Per Husums Fys1 (Ergo) - Selvstudium

Registrer meg
Registrer deg hvis du vil ta vare på det du har gjort.

Fysikk 1

Dette er et nettsted der du kan se videoer som gjennomgår teori og eksempler fra de fleste emner i kurset Fysikk 1 i videregående skole. Noen ganger kan du teste deg selv om du har fått med deg det vesentlige i videoen ved å ta en quiz. Inndelingen i kapitler er omtrent det samme som i læreboken Ergo fra Aschehoug, da dette er det vi bruker ved vår skole. Eksemplene er litt forskjellige fra læreboken. Noen steder har jeg regnet feil, og det blir som i en vanlig time. Der det er feil, markeres i rødt under videoen, og det rettes opp i doc-filen til videoen.

Trenger du hjelp?
Meld deg inn i kursets gruppe på facebook.


Når du ser en video, bør du notere det som gjennomgås. Da husker og forstår du bedre det tema som behandles. Dette blir omtrent som i en vanlig fysikktime. Hvis det enkelte ganger går for fort, kan du spole et par minutter tilbake, og få forklaringen en gang til. Etter å ha sett en video, bør du se over dine notater og repetere for deg selv hva denne videoen egentlig handlet om. Deretter må du få regnet noen enkle oppgaver. Dette er nødvendig for å forstå og huske emnet. 

Mange foretrekker å se en video i større fart (150% eller 200%), og dette kan du godt prøve. Spesielt når man repeterer foran en prøve eller til eksamen, kan dette være effektivt. Hvis vi regner at et skoleår skal ha samme lengde som et vanlig arbeidsår, skal det totale arbeidet med et fag som har 5 timer per uke, være ca. 280 klokke timer (ikke skoletimer på 45 minutter). De ca. 150-160 videoer jeg har her i Fysikk1, tar tilsammen kanskje 50 klokketimer, eller altså i underkant av 20% av den totale arbeidstiden til faget. Å lese i læreboken, regne oppgaver og prøve å huske mye av stoffet vil være resten av tiden.Lykke til med et spennende fag!