Sinus 1P (2009) - Selvstudium

Sinus 1P

Dette kurset egner seg både som repetisjon til eksamen og til bruk i Omvendt Undervisning. Kurset er gratis for både elever og lærere til ikkekommersiell bruk. Trenger du ekstra hjelp? Meld deg inn i kursets gruppe på facebook.

Sinus 1P (2009) - Selvstudium

Registrer meg
Registrer deg hvis du vil ta vare på det du har gjort.

Sinus 1P

Dette kurset egner seg både som repetisjon til eksamen og til bruk i Omvendt Undervisning. Kurset er gratis for både elever og lærere til ikkekommersiell bruk. Trenger du ekstra hjelp? Meld deg inn i kursets gruppe på facebook.